Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά στην παραλαβή, στην αποθήκευση και στη διανομή προϊόντων που προορίζονται για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές (Α' υλη τροφίμων και ζωοτροφών)

 

GEA-Logistics-Certificate-By-Eurocert-(11.-DP13.1-E10-ISO-22000-GR-Version)