Ειδικές Άδειες και Χώροι

Ειδικοί χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας,

ISO: 22000 για τρόφιμα και ειδική πιστοποίηση περί απαιτήσεων Y.A. 1348 για μεταφορά και αποθήκευση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.


Άδειες Αποθήκευσης και Διακίνησης:

Xημικών και άλλων επικίνδυνων υλικών

 

Τροφίμων

 

Φαρμακευτικών Προσθέτων

 

Ζωοτροφών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου εμείς άμεσα!