Τρόποι πληρωμής και εξόφλησης

Τρόποι πληρωμής και εξόφλησης. Γνωρίστε την ευέλικτη πολιτικής αποπληρωμής των συνεργασιών μας.

 

Οι όροι πληρωμής και εξόφλησης ορίζονται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών παραλαβής, ανασυσκευασίας, δια-μεταφοράς και αποστολής των εμπορευμάτων και ορίζονται με σαφή τρόπο σε σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, μεταξύ της GEA Solutions και του αποθέτη.

 

Όροι πληρωμής

 • Το πλαίσιο, των όρων πληρωμής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμφωνείται για το χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση και την πρώτη λειτουργία του συμφωνηθέντος αποθηκευτικού χώρου και για το διάστημα όπου ισχύει το συμφωνητικό συνεργασίας που έχει υπογραφεί, μεταξύ αποθέτη και εταιρείας. Τα κόστη που συμφωνούνται στην προσφορά είναι σταθερά μέχρι και τη λήξη του εν ισχύ συμφωνητικού και αφορούν την αποθήκευση, αλλά και τη διαχείριση των παραγγελιών.
 • Η τιμολόγηση από τη GEA Solutions γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
 • Η πληρωμή των συμφωνηθέντων αξιών, γίνεται μέσω κατάθεσης του συμφωνηθέντος ποσού, μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:
  • Εθνική Τράπεζα: GR400 1101 4000 0001 4047 0532 78,
  • Τράπεζα Eurobank: GR310 2601 0300 0041 0200 3802 30,
  • Τράπεζα Πειραιώς: GR900 1715 5800 0655 8105 9642 96,
 • Τα έξοδα διανομής εξαρτώνται και από τις διακυμάνσεις της αξίας του πετρελαίου κίνησης και αντιστοίχως τροποποιούν τη ισχύουσα προσφορά συμφωνίας μεταξύ των μερών.
 • Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων ισχύουν και άλλοι, ειδικοί ή/και συμπληρωματικοί όροι πληρωμής και εξόφλησης, που ορίζονται ανά περίπτωση στο σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, μεταξύ της GEA Solutions και του αποθέτη.

 

Σχετική Νομοθεσία

 • Σύμφωνα με το Νόμο Ν.4446/2016 άρθρο 69 §2 που τροποποίησε το άρθρο 20 §3του Ν. 3842/2010 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.». Ως εκ τούτου οι παραγγελίες με αξία άνω των 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξοφλούνται με τους παραπάνω τρόπους.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτήν την Πολιτική Πληρωμών, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο info@geasolutions.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 27/04/2021.