Πιστοποίηση Y.A. 1348 για μεταφορά και αποθήκευση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Ειδική πιστοποίηση περί απαιτήσεων Y.A. 1348 για μεταφορά και αποθήκευση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 

GEA-Logistics-ειδική-πιστοποίηση-περί-απαιτήσεων-Y.A.-1348-για-μεταφορά-και-αποθήκευση-Ιατροτεχνολογικών-Προϊόντων