Τρόποι αποστολής και παραλαβής προϊόντων

Τρόποι αποστολής και παραλαβής προϊόντων. Επιλέξτε το διαθέσιμο τρόπο αποστολής των προϊόντων σας.

 

Τρόποι παράδοσης

  • Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την αποστολή ή/και τη διαμεταφορά των προϊόντων σας, σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες και ποιοτικές μεταφορικές εταιρείες.

 

Όροι παράδοσης

  • Παραγγελίες που διαβιβάζονται στην εταιρεία έως τις 14:00μμ της ίδια ημέρας, εκτελούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση γίνεται στη δηλωθείσα διεύθυνση του αποθέτη, εντός νομού Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Οινοφύτων - Σχηματαρίου - Θήβας, καθώς επίσης και στα πρακτορεία όπως αυτά καθορίζονται από την εταιρεία).
  • Οι παραδόσεις και οι αποστολές των προϊόντων, εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα παραδόσεων που περιγράφεται στην προσφορά της GEA Solutions, η οποία παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη εταιρεία, για την ασφαλή μεταφορά αλλά και τη διανομή των προϊόντων από τις αποθήκες της, προς τους τελικούς παραλήπτες εντός του νομού Αττικής  (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Οινοφύτων - Σχηματαρίου - Θήβας), μέχρι και την εκ μέρους ανεπιφύλακτη παραλαβή των προϊόντων.
  • Η εταιρεία συνεργάζεται με φορτηγά δημοσίας χρήσης για τις παραδόσεις στις περιοχές που έχουν προαναφερθεί καθώς επίσης και με μεταφορική εταιρεία για παραδόσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων ισχύουν και άλλοι, ειδικοί ή/και συμπληρωματικοί όροι παραλαβής, ανασυσκευασίας, δια-μεταφοράς και αποστολής των εμπορευμάτων, που ορίζονται ανά περίπτωση στο σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, μεταξύ της GEA Solutions και του αποθέτη.

 

Έξοδα αποστολής

  • Οι όροι που αφορούν στα συμφωνηθέντα έξοδα αποστολής ορίζονται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών παραλαβής, ανασυσκευασίας, δια-μεταφοράς και αποστολής των εμπορευμάτων και ορίζονται με σαφή τρόπο στο ανωτέρω περιγραφόμενο, σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, μεταξύ της GEA Solutions και του αποθέτη.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτήν την Πολιτική Αποστολής Προϊόντων, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο info@geasolutions.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 27/04/2021.